Oznámení o přeměně akcií

20-08-2016

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ARKO TECHNOLOGY, A.S.
A
VÝZVA PRO AKCIONÁŘE

Společnost ARKO TECHNOLOGY,, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00, IČO 002 19 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296 (dále jen „Společnost“):
1. oznamuje, že dne 19. 8. 2016 rozhodl jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti o přeměně akcií vydaných Společností na akcie zaknihované; a
2. vyzývá v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti učiněným v působnosti valné hromady Společnosti, aby akcionáři Společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií vydaných Společností v Obchodním věstníku odevzdali akcie vydané Společností. Společnosti. Při odevzdání akcií sdělí akcionáři Společnosti číslo majetkového účtu v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, na který mají být akcie zaevidovány.

Oznámení