Instalace výměníku tepla ÚČOV Ostrava

30-07-2020

V první polovině roku 2020 společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. provedla instalaci dvou tepelných výměníků v areálu ÚČOV Ostrava. Každý je o výkonu 409 kW a přinese významnou provozní úsporu nejen provozovateli tj. Ostravským vodárnám a kanalizacím, ale hlavně také přispěje ke snížení uhlíkové stopy a tím k důležité ochraně životního prostředí.