Dokončení stavby "ČOV Přerov - kalová koncovka"

07-09-2021

Dne 3.září 2021 proběhlo slavnostní zakončení projektu "ČOV Přerov - kalová koncovka", který je první instalací nízkoteplotní pásové sušárny kalů na Moravě a v současnosti největší sušárnou tohoto typu v ČR. Pro investora Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Stavba byla realizována společností ARKO TECHNOLOGY a.s., ve sdružení s OHL ŽS a.s. Sušené kaly budou využity jako obnovitelný zdroj energie.

Město Přerov se při zpracovávání čistírenských kalů vydalo ekologickou cestou. Po třinácti měsících stavby v rámci investiční akce za skoro 190 milionů korun vznikla v areálu Vodáren a kanalizací sušárna kalů.

Slavnostní otevření sušárny zaznamenala regionální televize TV Morava:

https://www.tvmorava.cz/soubor/R3WXfwaTwAAA.mp4