Břeclav – úpravna vody Kančí obora

22-04-2016

Společnost ARKO TECHNOLOGY a.s., jako člen sdružení, získala v soutěži "STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015" v kategorii Vodohospodářská stavba 1. místo za realizaci stavby Břeclav – úpravny vody Kančí obora.

Firma ARKO TECHNOLOGY, a.s. byla součástí sdružení tří firem, které se podílely na kompletní rekonstrukci úpravny vody o max. kapacitě 140 l/s a rekonstrukci přilehlého jímacího území. Naší částí byla kompletní výměna strojů a zařízení. Veškeré technologické části úpravny bylo nutné provádět za neustálého chodu úpravny, tudíž bylo nesmírně obtížné přepojování jednotlivých celků a s tím spojená provizoria. Zajímavostí je, že veškeré potrubní propoje, které jsou provedeny na úpravně, jsou z polypropylenového potrubí, což bylo ve velkých dimenzích obzvláště obtížné pro svařování a montáž.

Novinkou bylo přejití dezinfekce vody z plynného chloru na technologii chlordioxidu.