O nás

Název subjektu: ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Sídlo: Vídeňská 108, 619 00 Brno
Identifikační číslo: 00219169
DIČ: CZ00219169
Datum zápisu do OR: 29. ledna 1991
Právní forma: akciová společnost

 

201 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku


Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY byla založena 29. ledna 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla v roce 1991 za přispění zahraničního kapitálu, dnes je společnost SMP CZ, a. s. 100% vlastníkem této společnosti. Základním předmětem podnikání jsou dodávky investičních celků vodohospodářských staveb (čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody). Postupně firma rozšířila svou činnost i do oblasti dalších stavebních oborů komerční výstavby. Od roku 2005 se poskytované služby firmy rozrostly o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie. V dalších letech pak firma rozšířila svoji činnost o oblast dmychadel a kompresorů. Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. nabízí také projekční a servisní činnost a provozování vodohospodářských zařízení.

Na Slovensku ji zastupuje organizační složka, která byla zřízena v roce 2007 se sídlem v Bratislavě.

Dominantní činností společnosti je realizace staveb, a to jak z pozice generálního dodavatele, tak i z pozice subdodavatele jiným společnostem. Hlavním předmětem zájmu společnosti jsou vodohospodářské stavby, a to jak rekonstrukce stávajících objektů, tak i realizace nových staveb. V rámci provádění samotného díla pak společnost zajišťuje realizaci zejména technologických celků (dodávka a montáž strojů a zařízení, montáže potrubních tras, montáž elektroinstalací, dodávka systému řízení apod.), ale i realizaci stavebních části díla (vodovodní a kanalizační sítě, dodávka materiálů, stavby betonových nádrží, šachet, budov a apod.).

Součástí realizace díla je naší společností zajišťována ve většině případů také inženýrská činnost, která zahrnuje zejména zajišťování potřebných vyjádření vlastníků sítí či pozemků, správců komunikací, dále zajištění geodetických prací, záborů pozemků, dopravního značení apod.

Filozofie společnosti

Filozofie akciové společnosti ARKO TECHNOLOGY je založena zejména na spokojenosti zákazníků. K dosažení tohoto cíle využívá firma vysoké odbornosti a kvality provedených prací podložených postupy dle norem ISO za současného přísného dodržování smluvních podmínek, sjednaných se zákazníkem.

Akciová společnost disponuje dostatečně silným a odborným zázemím tak, aby byla pro svoje zákazníky spolehlivým a užitečným partnerem. Finanční stabilita firmy umožňuje společnosti zapojovat se i do významných a finančně složitých stavebních projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a realizovat tak náročné záměry tuzemských investorů.